0906 077 011

CEMHARD - LIQUID HARDENER CHO SÀN BÊ TÔNG

Mã SP: CM 01
Giá: 1.000 VNĐ
Mua hàng

 LIQUID HARDENER - HÓA CHẤT LÀM TĂNG CỨNG, CHỐNG RA BỤI, BẢO VỆ MẶT SÀN BÊ TÔNG.