0906 077 011

XTREME HARD - Liquid Hardener (USA)

                         


  •  Xtreme Hard Densifier là chất liệu Xanh, sạch và an toàn.
  • Xtreme Hard Densifier sẽ đủ tiêu chuẩn giúp cho dự án của bạn đạt chứng nhận LEED. 
  • Xtreme Hard là công nghệ tiến tiến Nano Colloidal Silica sản xuất và nhập khẩu từ Mỹ
  • Bảo hành 25 năm (sàn không sinh bụi)
  • *********************************************************************
  • CEMHARD liquid hardener là sản phẩm thích hợp cho các công trình sàn công nghiệp
  • CEMHARD Liquid Hardener đạt chứng nhận: Quatest 3, TCVN, ASTM, Voc=0, Mohs=7
  • Bảo hành 10 năm (sàn không sinh bụi)

Dự Án CÙng Loại